Trần Văn Quý

Trần Văn Quý

Ngày sinh: 28/7/1962

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 5/8/1989

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Chức vụ:
- Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên
- Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Hưng Yên
- Tỷ lệ trúng cử: 86,40%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương