Trần Văn Sáu

Trần Văn Sáu

Ngày sinh: 21/5/1966

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 11/5/1989

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Xã hội học

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XV tỉnh Đồng Tháp
- Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Đồng Tháp
- Tỷ lệ trúng cử: 65,70%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 4/1984 - 9/1988: Cán bộ Huyện Đoàn Thạnh Hưng, tỉnh Đồng Tháp; học Đại học Thanh vận tại Trường Đoàn cao cấp Trung ương Hà Nội

- 10/1988 - 7/1992: Cán bộ; Phó Bí thư Huyện Đoàn Thạnh Hưng, tỉnh Đồng Tháp; Tổ trưởng Tổ Đảng

- 8/1992 - 8/2000: Quyền Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp; Chi ủy viên Chi bộ Tỉnh Đoàn

- 9/2000 - 4/2009: Trưởng phòng; Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phó Bí thư Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp

- 5/2009 - 5/2010: Phó Bí thư Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

- 6/2010 - 11/2015: Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp; Bí thư Chi bộ; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

- 12/2015 - 6/2020: Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp; Bí thư Chi bộ; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

- 7/2020 - 7/2021: Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy rồi Bí thư Huyện ủy Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

- 7/2021 - nay: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Đồng Tháp; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội.