Trần Văn Sơn

Trần Văn Sơn

Ngày sinh: 1/12/1961

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 19/5/1995

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Kinh tế xây dựng

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (từ 4/2021)
- Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội
- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (2/2022)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Điện Biên
- Tỷ lệ trúng cử: 82,15%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/1988 - 6/1988: Chuyên viên phòng Tổ chức lao động tiền lương, Xí nghiệp xây dựng số 1, Liên hợp xây dựng nhà ở tấm lớn số 1, Bộ Xây dựng

- 7/1988 - 5/1992: Trưởng phòng Kế hoạch-Kỹ thuật, Xí nghiệp Xây dựng số 1; Đội trưởng Đội xây dựng, Liên hợp xây dựng nhà ở tấm lớn số 1, Bộ Xây dựng.

- 5/1992 - 7/1994: Đội trưởng, Chủ nhiệm công trình, Xí nghiệp xây dựng số 3, Công ty Xây dựng số 4, Bộ Xây dựng

- 7/1994 - 9/1996: GĐ Xí nghiệp Xây dựng số 4; GĐ Công ty Xây dựng số 4, Bộ Xây dựng; GĐ điều hành Dự án Tổng Công ty xây dựng Hà Nội, Bộ Xây dựng

- 9/1996 - 7/2003: Bí thư Đảng ủy Công ty Xây dựng số 4; Ủy viên BTV Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội; Quyền GĐ, GĐ Công ty xây dựng số 4, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Bộ Xây dựng.

- 7/2003 - 10/2003: Phó Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch Thống kê, Bộ Xây dựng.

- 10/2003 - 10/2007: Bí thư Đảng ủy; TGĐ Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng, Bộ Xây dựng

- 10/2007 - 02/2009: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng, Bộ Xây dựng

- 2/2009 - 3/2014: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng

- 3/2014 - 10/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XII; tháng 11/2014, được phân công là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên

- 10/2015 - 10/2020: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2015- 2020; Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Điện Biên (7/2016); Ủy viên Đảng ủy Quân khu 2, Bí thư Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2020-2025; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016)

- 10/2020 - 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ; Ngày 1/12/2020 được chỉ định tham gia BCH, BTV, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ; Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu lại vào BCH Trung ương Đảng

- 4/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (2/2022).