Trần Văn Thức

Trần Văn Thức

Ngày sinh: 20/12/1969

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 21/10/1992

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Sử học
- Cử nhân Sư phạm Lịch sử

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Thanh Hóa
- Tỷ lệ trúng cử: 91,44%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1992 - 11/2003: Giảng viên; Bí thư Liên chi đoàn, Chi ủy viên Chi bộ khoa Lịch sử, Trường Đại học Vinh

- 12/2003 - 11/2008: Phó Trưởng khoa Lịch sử, Trưởng bộ môn Lịch sử Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khoa Lịch sử, Trường Đại học Vinh

- 12/2008 - 12/2014: Bí thư Đảng bộ bộ phận, Trưởng khoa Lịch sử, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Vinh; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Nghệ An

- 1/2015 - 4/2015: Phó Hiệu trưởng phụ trách, Bí thư Đảng ủy, Trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

- 5/2015 - 9/2020: Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy, Trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

- 10/2020: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa

- 11/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa; Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa

- 12/2020 - nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.