Trần Văn Tiến

Trần Văn Tiến

Ngày sinh: 5/5/1962

Giới tính: Nam

Quê quán: thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 27/8/1993

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn:
- Tiến sĩ Quản lý đô thị và công trình
- Thạc sĩ Quản lý đô thị
- Kỹ sư Xây dựng dân dụng và Công nghiệp

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Xây dựng tỉnh, Ủy viên ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: Khóa XIV, XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Vĩnh Phúc
- Tỷ lệ trúng cử: 72,88%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Vĩnh Phúc
- Tỷ lệ trúng cử: 86,12%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/1986 - 10/1988: Cán bộ Ủy ban Xây dựng cơ bản tỉnh Vĩnh Phú

- 11/1988 - 9/1991: Cán bộ Xí nghiệp Khảo sát thiết kế, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phú

- 10/1991 - 12/1993: Cán bộ Ban kiến thiết Chợ trung tâm thành phố Việt Trì, tỉnh Vĩnh Phú

- 1/1994 - 11/1996: Cán bộ Ban quản lý công trình xây dựng cơ bản thành phố Việt Trì, tỉnh Vĩnh Phú

- 12/1996: Chuyên viên Văn phòng Sở Xây dựng

- 1/1997 - 5/2004: Trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

- 6/2004 - 9/2010: Phó Giám đốc Sở Xây dựng, tỉnh Vĩnh Phúc

- 10/2010 - 5/2011: Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

- 6/2011 - 9/2015: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc; Phó Chủ tịch Hội Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

- 10/2015 - 6/2016: Tỉnh ủy viên, Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Phó Chủ tịch Hội Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

- 7/2016 - 7/2021: Tỉnh ủy viên (7/2016 - 1/2021), Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016-2021;  Giám đốc Sở Công thương (4/2020 - 1/2021), Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh (7/2020 - 1/2021); Phó Chủ tịch Hội Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc (5/2020 - nay); Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc (11/2020 - nay)

- 7/2021 - nay: Ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Xây dựng tỉnh, Ủy viên ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc; Đại biểu Quốc hội khoá XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.