Trần Văn Tiến

Trần Văn Tiến

Ngày sinh: 5/5/1962

Giới tính: Nam

Quê quán: thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 27/8/1993

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn:
- Tiến sĩ Quản lý đô thị và công trình
- Thạc sĩ Quản lý đô thị
- Kỹ sư Xây dựng dân dụng và Công nghiệp

Chức vụ:
- Phó Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Vĩnh Phúc
- Tỷ lệ trúng cử: 72,88%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Vĩnh Phúc
- Tỷ lệ trúng cử: 86,12%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/1986 - 10/1988: Cán bộ Ủy ban Xây dựng cơ bản tỉnh Vĩnh Phú

- 11/1988 - 9/1991: Cán bộ Xí nghiệp Khảo sát thiết kế, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phú

- 10/1991 - 12/1993: Cán bộ Ban kiến thiết Chợ trung tâm thành phố Việt Trì, tỉnh Vĩnh Phú

- 1/1994 - 11/1996: Cán bộ Ban quản lý công trình xây dựng cơ bản thành phố Việt Trì, tỉnh Vĩnh Phú

- 12/1996: Chuyên viên Văn phòng Sở Xây dựng

- 1/1997 - 5/2004: Trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

- 6/2004 - 9/2010: Phó Giám đốc Sở Xây dựng, tỉnh Vĩnh Phúc

- 10/2010 - 5/2011: Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

- 6/2011 - 9/2015: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc; Phó Chủ tịch Hội Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

- 10/2015 - 6/2016: Tỉnh ủy viên, Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Phó Chủ tịch Hội Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

- 7/2016 - nay: Tỉnh ủy viên (7/2016 - 1/2021), Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016-2021;  Giám đốc Sở Công thương (4/2020 - 1/2021), Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh (7/2020 - 1/2021); Phó Chủ tịch Hội Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc (5/2020 - nay); Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc (11/2020 - nay)

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV.