Trần Văn Tuấn

Trần Văn Tuấn

Ngày sinh: 3/6/1970

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 5/6/1995

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Luật hành chính

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Giang, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bắc Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 70,22%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 3/1992 - 4/1997: Chuyên viên Phòng quản lý công chứng, luật sư, giám định và hộ tịch, Sở Tư pháp tỉnh Hà Bắc

- 5/1997 - 11/2001: Chuyên viên tổng hợp, Phó Trưởng Phòng Thông tin tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Giang

- 12/2001 - 5/2007: Trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Giang; học viên Lớp Cử nhân chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2003-2005)

- 6/2007 - 4/2008: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Giang; Phó Bí thư Chi bộ Tổng hợp, Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Giang

- 5/2008 - 5/2010: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

- 6/2010 - 8/2010: Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Giang

- 9/2010 - 10/2018: Tỉnh ủy viên (10/2010); Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Giang; học thạc sĩ tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

- 11/2018 - 7/2021: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang

- 7/2021: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XV tỉnh Bắc Giang; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.