Trần Việt Anh

Trần Việt Anh

Ngày sinh: 22/10/1975

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 23/9/2005

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kiến trúc

Chức vụ:
- Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội
- Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 77,86%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1997 - 9/1998: Cán bộ kỹ thuật công tác tại Công ty Công trình Hàng không

- 10/1998 - 8/2006: Công tác tại Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội

- 8/2006 - 1/2007: Trưởng phòng Quản lý Kiến trúc, Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội

- 1/2007 - 2/2010: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội

- 2/2010 - 2/2015: Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội, kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Cổ Loa-Thành cổ Hà Nội; Phó Giám đốc Trung tâm Hà Nội học và Phát triển Thủ đô (từ 10/2014)

- 3/2015 - 7/2021: Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội, kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích cổ Loa-Thành cổ Hà Nội; Đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021; thành viên Ban đô thị

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ.