Trần Xuân Hùng

Trần Xuân Hùng

Ngày sinh: 25/12/1959

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 27/8/1992

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Hà Nội

Chức vụ:
- Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam
- Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Hà Nam
- Tỷ lệ trúng cử: 83,48%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương