Tráng A Dương

Tráng A Dương

Ngày sinh: 24/4/1977

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Dân tộc: Mông

Ngày vào Đảng: 15/10/2005

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Kinh tế

Chức vụ:
- Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV (12/2021)
- Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Maroc (11/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Hà Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 88,17%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/2002 - 10/2004: Chuyên viên, Vụ Chính sách Miền núi, Ủy ban Dân tộc

- 10/2004 - 7/2006: Chuyên viên, Vụ Địa phương II (cơ quan Thường trực Khu vực Tây Nguyên), Ủy ban Dân tộc

- 8/2006 - 7/2008: Chuyên viên, Vụ Chính sách Dân tộc, Ủy ban Dân tộc

- 8/2008 - 3/2013: Phó Giám đốc, Ban Quản lý dự án Điện mặt trời, Ủy ban Dân tộc

- 4/2013 - 12/2020: Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ủy ban Dân tộc

- 1/2021 - 12/2021: Quyền Vụ trưởng, Vụ Địa phương II, Ủy ban Dân tộc

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Maroc (11/2021), Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV (12/2021).