Tráng A Tủa

Tráng A Tủa

Ngày sinh: 6/12/1966

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

Dân tộc: Mông

Ngày vào Đảng: 31/1/1994

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân An ninh nhân dân

Chức vụ:
- Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an
- Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Điện Biên
- Tỷ lệ trúng cử: 89,93%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1989 - 11/1997: Trinh sát địa bàn, Đảng viên, cán bộ, Phòng Bảo vệ chính trị, Công an tỉnh Lai Châu

- 12/1997 - 9/2002: Học viên, Học viện An ninh nhân dân - Bộ Công an

- 10/2002 - 1/2004: Trinh sát địa bàn, Đảng viên, cán bộ, Phòng Bảo vệ chính trị, Công an tỉnh Lai Châu

- 2/2004 - 11/2008: Chỉ đạo công tác chống phản động, chống khủng bố, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng, Phòng Phòng Chống phản động và chống khủng bố, Công an tỉnh Điện Biên

- 12/2008 - 5/2013: Chỉ đạo công tác chống phản động, chống khủng bố, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng, Phòng Phòng Chống phản động và chống khủng bố, Công an tỉnh Điện Biên

- 6/2013 - 2/2019: Phụ trách chỉ đạo công tác đảm bảo An ninh, Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên

- 3/2019 - 6/2020: Phụ trách chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên

- 7/2020 - 11/2021: Phụ trách chỉ đạo chung các mặt công tác, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội

- 11/2021 - nay: Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an.