Tráng Thị Xuân

Tráng Thị Xuân

Ngày sinh: 10/6/1969

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Dân tộc: Mông

Ngày vào Đảng: 17/2/1996

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Kế toán ngân hàng

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La
- Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La
- Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Sơn La
- Tỷ lệ trúng cử: 77,23%