Triệu Quang Huy

Triệu Quang Huy

Ngày sinh: 12/7/1973

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Bình Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Dân tộc: Nùng

Ngày vào Đảng: 13/8/2004

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Tài chính-Kế toán

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Lạng Sơn, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Lạng Sơn
- Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Lạng Sơn
- Tỷ lệ trúng cử: 82,40%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1995 - 9/1999: Công chức phòng nghiệp vụ I, Cục Quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn; Ủy viên Ban chấp hành Chi đoàn; Phó Bí thư Chi đoàn Cục Quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn

- 10/1999 - 9/2000: Công chức Phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn

- 10/2000 - 6/2004: Công chức Phòng Quản lý ngân sách, Phòng Tài chính doanh nghiệp; Ủy viên Ban chấp hành Chi đoàn Văn phòng Sở Tài chính năm 2000-2001

- 7/2004 - 8/2004: Công chức Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn

- 9/2004 - 9/2007: Công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lạng Sơn

- 10/2007 - 5/2010: Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng ĐBQH và HĐND tỉnh Lạng Sơn

- 6/2010 - 7/2012: Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lạng Sơn; Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2010-2015

- 7/2012 - 6/2016: Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020

- 7/2016 - 9/2020: Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh Lạng Sơn

- 9/2020 - nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội khóa XV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Lạng Sơn.