Triệu Tài Vinh

Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII
Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Triệu Tài Vinh

Ngày sinh: 28/6/1968

Giới tính: Nam

Quê quán: huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang

Dân tộc: Dao

Ngày vào Đảng: 1/7/1998

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Nông nghiệp

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII
- Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương (9/2021)
- Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Hà Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 93,53%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 5/1999 - 12/2003: Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang

- 1/2004 - 3/2006: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì

- 4/2006 - 2/2007: Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 3/2007 - 6/2008: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Su Phì

- 7/2008 - 10/2009: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Su Phì

- 11/2009 - 9/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2005-2010

- 10/2010 - 6/2019: Bí thư Tỉnh ủy khóa XV nhiệm kỳ 2010-2015, khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang (12/2015 - 6/2019). Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (tháng 1/2011), khóa XII (tháng 1/2016)

- 21/6/2019 - 9/2021: Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương

- 10/1/2020: Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách vì để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang

- 14/9/2021: Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương.