Triệu Thanh Dung

Triệu Thanh Dung

Ngày sinh: 13/5/1988

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Tự Do, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

Dân tộc: Nùng

Ngày vào Đảng: 22/5/2010

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chính trị

Chức vụ:
- Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Đoàn Cao Bằng
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Cao Bằng
- Tỷ lệ trúng cử: 57,99%