Triệu Thế Hùng

Triệu Thế Hùng

Ngày sinh: 14/8/1971

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 24/12/2006

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Văn hóa học
- Cử nhân Sư phạm văn hóa nghệ thuật

Chức vụ:
- Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương
- Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội: Khóa XIV
- Phó Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ: Khóa XIV
- Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Chile: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Hải Dương
- Tỷ lệ trúng cử: 82,66%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Hải Dương
- Tỷ lệ trúng cử: 89,55%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 12/2009: Cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp in thuộc Thông tấn xã Việt Nam; thiết kế báo, biên tập viên báo Thể thao Việt Nam; giảng viên, Trưởng bộ môn, Phó Trưởng khoa Quản lý văn hóa-nghệ thuật, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

- 12/2009 - 7/2016: Thư ký Chủ nhiệm Ủy ban, hàm Phó Vụ trưởng, hàm Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Văn phòng Quốc hội; Ủy viên thư ký Ban chỉ đạo công nghệ kiêm Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin của cơ quan Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 7/2016 - 11/2018: Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Lâm Đồng; Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XIV; Phó Chủ tịch Hội nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Chile

- 11/2018 - 4/2020: Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Lâm Đồng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XIV; Phó Chủ tịch Hội nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Chile; Phó Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và các nghề xã hội

- 5/2020 - 10/2020:: Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2015-2020

- 10/2020 - 6/2021: Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hải Dương; Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV; Phó Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XIV; Phó Chủ tịch Hội Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Chile; Phó Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội

- 6/2021 - nay: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.