Triệu Thị Huyền

Triệu Thị Huyền

Ngày sinh: 23/3/1992

Giới tính: Nữ

Quê quán: Thôn Khe Phưa, xã Minh An, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Dân tộc: Dao

Ngày vào Đảng: 20/12/2017

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Văn-Sử

Chức vụ:
- Viên chức Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái, Ủy viên Ban Chấp hành Hội phụ nữ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Yên Bái
- Tỷ lệ trúng cử: 86,52%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Yên Bái
- Tỷ lệ trúng cử: 84,38%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/8/2018 - 15/8/2020: Giáo viên trường Trung học cơ sở Tú Lệ, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

- 15/8/2020 - nay: Viên chức, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.