Triệu Thị Huyền

Triệu Thị Huyền

Ngày sinh: 23/3/1992

Giới tính: Nữ

Quê quán: Thôn Khe Phưa, xã Minh An, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Dân tộc: Dao

Ngày vào Đảng: 20/12/2017

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Văn-Sử

Chức vụ:
- Nhân viên Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Yên Bái
- Tỷ lệ trúng cử: 86,52%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Yên Bái
- Tỷ lệ trúng cử: 84,38%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/8/2018 - 15/8/2020: Giáo viên trường Trung học cơ sở Tú Lệ, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

- 15/8/2020 - nay: Viên chức, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.