Triệu Thị Ngọc Diễm

Triệu Thị Ngọc Diễm

Ngày sinh: 2/2/1985

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

Dân tộc: Hoa

Ngày vào Đảng: 3/2/2005

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học
- Cử nhân Sư phạm Ngữ văn

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy Vĩnh Châu, Phó Chủ tịch UBND thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Sóc Trăng
- Tỷ lệ trúng cử: 69,50%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/2006 - 10/2011: Giáo viên, cán bộ Phòng Công tác Học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng; Phó Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng; Cán bộ Phòng Đào tạo-Nghiên cứu khoa học Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng

- 10/2011 - 12/2016: Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng; Phó Trưởng Phòng Công tác Học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng; Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối Các cơ quan Sóc Trăng; Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Sóc Trăng; Bí thư Chi bộ Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng; Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng; Trưởng Phòng Công tác Học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng

- 12/2016 - 8/2019: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng

- 8/2019 - 9/2021: Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội (7/2021)

- 9/2021 - nay:  Bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.