Triệu Thị Thu Phương

Triệu Thị Thu Phương

Ngày sinh: 5/9/1977

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Dân tộc: Dao

Ngày vào Đảng: 19/5/2005

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn
- Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bắc Kạn
- Tỷ lệ trúng cử: 62,24%