Triệu Tuấn Hải

Triệu Tuấn Hải

Ngày sinh: 15/2/1972

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Dân tộc: Nùng

Ngày vào Đảng: 2/9/1995

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn
- Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Lạng Sơn
- Tỷ lệ trúng cử: 74,20%