Trình Lam Sinh

Trình Lam Sinh

Ngày sinh: 1/1/1972

Giới tính: Nam

Quê quán: phường Long An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 20/8/1998

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn:
- Cử nhân Hành chính, tổ chức
- Thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Chức vụ:
- Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh An Giang
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: An Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 69,77%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 4/1992 - 4/1997: Công tác tại Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh An Giang, chức danh phóng viên quay phim

- 5/1997 - 12/2002: Chuyển công tác từ Đài Phát thanh truyền hình về Xí nghiệp In An Giang (nay là Công ty cổ phần In An Giang), chức danh nhân viên văn phòng. Từ ngày 20/6/1997, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Xí Nghiệp In An Giang

- 1/2003 - 7/2005: Chuyển công tác từ Công ty cổ phần In An Giang về Công ty Phà An Giang, chức danh nhân viên hành chính tổ chức

- 7/2005 - 9/2016: Chuyển công tác từ Công ty Phà An Giang về Sở Nội vụ tỉnh An Giang, chức danh chuyên viên phòng Tổ chức công chức. Từ tháng 1/2006, Trưởng phòng Cải cách hành chính. Từ tháng 3/2007, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Phó Bí thư Chi bộ Sở Nội vụ (2013); Phó Bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ (từ 2014)

- 9/2016 - 6/2020: Luân chuyển về Huyện ủy Tịnh Biên, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

- 6/2020 - 7/2021: Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang điều động về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, giữ chức Phó Trưởng ban; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang (từ 10/2020); Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang

- 7/2021 - nay: Tỉnh ủy viên, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh An Giang, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.