Trịnh Minh Bình

Trịnh Minh Bình

Ngày sinh: 22/8/1977

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 26/9/2008

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Vĩnh Long khóa XV (từ 9/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Vĩnh Long
- Tỷ lệ trúng cử: 57,29%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 7/2003 - 9/2004: Cán bộ Thanh tra Nhà nước huyện Tam Bình

- 10/2004 - 4/2013: Chuyên viên Phòng Tư pháp Tam Bình (Bí thư Chi đoàn Tư pháp-Thi hành án, Chủ tịch Công đoàn)

- 5/2013 - 4/2017: Phó Trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp; Bí thư Chi bộ 1

- 5/2017 - 8/2019: Quyền Trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp; Bí thư Chi bộ 1, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

- 9/2019 - 3/2021: Trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp, Bí thư Chi bộ 1; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Sở

- 4/2021 - 9/2021: Trưởng Phòng Hành chính-Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Sở Tư pháp

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khoá XV, ĐBQH chuyên trách tỉnh Vĩnh Long khóa XV (từ 9/2021).