Trịnh Ngọc Thúy

Trịnh Ngọc Thúy

Ngày sinh: 19/1/1967

Giới tính: Nữ

Quê quán: Phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 22/10/1999

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Phó Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
- Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 54,28%