Trịnh Thị Tú Anh

Trịnh Thị Tú Anh

Ngày sinh: 17/8/1980

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 25/5/2015

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Vật lý

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng Phòng Quản lý Khoa học-Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Đà Lạt
- Ủy viên Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Lâm Đồng
- Tỷ lệ trúng cử: 81,32%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/2002 - 12/2004: Nghiên cứu viên hợp đồng, Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt

- 12/2004 - 2/2008: Giảng viên Khoa Vật lý, Trường Đại học Đà Lạt

- 2/2008 - 8/2011: Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (Hàn Quốc)

- 8/2011 - 3/2012: Nghiên cứu sau tiến sĩ tại Viện Khoa học Địa chất và Tài nguyên khoáng sản (KIGAM) - Hàn Quốc

- 4/2012 - 4/2014: Giảng viên Khoa Kỹ thuật hạt nhân, Trường Đại học Đà Lạt

- 4/2014 - 8/2014: Giảng viên, Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật hạt nhân, Trường Đại học Đà Lạt

- 8/2014 - 1/2015: Giảng viên, Phó Trưởng phòng - Phụ trách Phòng Quản lý Khoa học-Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Đà Lạt

- 1/2015: Giảng viên, Giảng viên chính (từ 4/2018), Trưởng Phòng Quản lý Khoa học-Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Đà Lạt; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt (từ tháng 7/2020 đến nay)

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.