Trịnh Xuân An

Trịnh Xuân An

Ngày sinh: 16/5/1982

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 28/6/2003

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV
- Phó chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XV và Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Cu ba (11/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Đồng Nai
- Tỷ lệ trúng cử: 70,76%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 5/2000 - 6/2004: Học Đại học Luật Hà Nội, Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Đoàn trường

- 7/2004 - 5/2005: Tập sự tại Vụ Công tác lập pháp, Văn phòng Quốc hội

- 5/2005 - 2/2008: Chuyên viên Vụ Công tác lập pháp, Văn phòng Quốc hội, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Văn phòng Quốc hội

- 2/2008 - 2/2012: Chuyên viên Vụ Tài chính-ngân sách, Bí thư Đoàn Thanh niên Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Luật gia Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Quốc hội. Học tiếng Anh tập trung tại Hội đồng Anh và Trường RMIT (Men-bơn, Úc)

- 2/2012 - 11/2016: Chuyên viên, Chuyên viên chính Vụ Quốc phòng-An ninh, hàm Phó Vụ trưởng, Thư ký Thượng tướng-Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Quốc hội

- 11/2016 - 7/2019: Hàm Phó Vụ trưởng Vụ Quốc phòng-An ninh, Thư ký Đại tướng-Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ; học cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

- 7/2019 - 7/2021: Phó Vụ trưởng Vụ Phục vụ hoạt động giám sát, Thư ký Đại tướng-Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Phó chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XV và Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Cu ba (11/2021).