Trương Anh Tuấn

Trương Anh Tuấn

Ngày sinh: 29/5/1963

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Viên Nội, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 10/11/1986

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định
- Ủy viên Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Nam Định
- Tỷ lệ trúng cử: 75,49%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương