Trương Hòa Bình

Trương Hòa Bình

Ngày sinh: 13/4/1955

Giới tính: Nam

Quê quán: huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 15/11/1973

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Kỹ sư Công trình thủy

Chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII
- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XI
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII
- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ
- Đại biểu Quốc hội: Khóa X, XI, XII, XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Long An
- Tỷ lệ trúng cử: 81,19%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 5/1970 - 10/1973: Giao liên, Tổ trưởng giao liên, Bí thư Chi đoàn, cán bộ hoạt động nội thành trong phong trào học sinh, sinh viên thuộc Thành đoàn Sài Gòn, Gia Định. Phụ trách xây dựng cơ sở bí mật tại trường Tân Văn Sài Gòn (Thành đoàn Sài Gòn Gia Định). Vào căn cứ học lớp Thanh vận, Bí thư Đoàn trường Lý Tự Trọng khóa I

- 11/1973 - 5/1974: Cán bộ bảo vệ cần vụ thuộc tổ bảo vệ đồng chí Nguyễn Văn Chính (tức Chính Cần) - Phó Ban Tổ chức Trung ương cục miền Nam, sau này là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

- 6/1974 - 6/1975: Ra Bắc học văn hóa, nghiệp vụ tại Trường E171, Bộ Công an

- 7/1975 - 5/1976: Cán bộ bảo vệ chính trị, Sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh

- 6/1976 - 8/1977: Học văn hóa tại trường Marie-Curie Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư đoàn trường

- 9/1977 - 9/1981: Sinh viên khoa Thủy lợi, trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy viên khoa Thủy lợi, Đảng ủy viên trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh

- 10/1981 - 7/1985: Cán bộ, Đội phó, Đội trưởng Bảo vệ An ninh Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh

- 8/1985 - 6/1988: Phó trưởng phòng An ninh Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh (PA17), Đảng ủy viên Đảng ủy Công an Thành phố Hồ Chí Minh

- 7/1988 - 10/1991: Phó Văn phòng (PV11) Công an Thành phố kiêm Thư ký đồng chí Thứ trưởng Lâm Văn Thê

- 11/1991 - 3/1997: Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ An ninh Văn hóa tư tưởng Tổng cục I, Bộ Công an

- 4/1997 - 3/2001: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Đại biểu Quốc hội khóa X

- 4/2001 - 7/2004: Thành ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đại biểu Quốc hội khóa XI

- 8/2004 - 4/2006: Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Xây dựng lực lượng Bộ Công an, Thiếu tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công an. Đại biểu Quốc hội khóa XI

- 5/2006 - 7/2007: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an. Đại biểu Quốc hội khóa XI

- 8/2007 -12/2010: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Đại biểu Quốc hội khóa XII

- 1/2011 - 12/2015: Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Đại biểu Quốc hội khóa XIII

- 1/2016 - 4/2016: Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị

- 4/2016: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội tín nhiệm bầu, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ

- 7/2016: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, được Quốc hội tín nhiệm bầu tái cử, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ

- 8/2016: Được Thủ tướng phân công giữ chức Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.