Trương Minh Hoàng

Trương Minh Hoàng

Ngày sinh: 12/6/1962

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 24/2/1983

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật, Cao cấp Thanh vận

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
- Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Séc
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Cà Mau
- Tỷ lệ trúng cử: 69,23%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương