Trương Mỹ Hoa

Trương Mỹ Hoa

Ngày sinh: 18/8/1945

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 21/5/1962

Chức vụ:
- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa VII
- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng: Khóa VI (đến 3/1989)
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa VI (từ 4/1989), VII, VIII, IX
- Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (7/2002 - 7/2007)
- Phó Chủ tịch Quốc hội: Khóa X
- Đại biểu Quốc hội: Khóa IX, X, XI

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1960 - 5/1962: Cán bộ vận động phong trào học sinh sinh viên khu Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định

- 5/1962 - 4/1964: Đảng viên, Ủy viên Ban Chấp hành khối trường Tân Định, Gia Định

- 5/1964 - 3/1975: Bị địch bắt, đày qua các nhà lao: Tổng nha cảnh sát Gia Định, Thủ Đức, Chí Hòa, Tân Hiệp, Biên Hoà, 2 lần đày ra chuồng cọp Côn Đảo. Tham gia hoạt động đấu tranh trong nhà tù: Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban cán sự Đảng, Trưởng Ban lãnh đạo đấu tranh các nhà lao

- 3/1975 - 4/1975: Ra tù, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, Đội phó đội 3 mũi tiến công chiếm lĩnh các mục tiêu ở Gia Định

- 5/1975 - 6/1977: Tham gia tiếp quản Thành phố, Quận ủy viên, Trưởng ban Kiểm tra Đảng Quận 10; Bí thư Đảng ủy phường Điện Biên Phủ, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

- 7/1977 - 6/1978: Phó Bí thư Thường trực kiêm Trưởng Ban Dân vận -Mặt trận; Đại biểu HĐND Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh

- 7/1978 - 7/1980: Học trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc tại Hà Nội

- 8/1980 - 10/1986: Thành ủy viên, Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy, Phó Bí thư thường trực rồi Bí thư Quận ủy Tân Bình; Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

- 12/1986: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, được bầu Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 5/1987: Được bầu làm Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa VI

- 4/1989: Được bầu là Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI)

- 6/1991: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng

- 5/1992 - 9/1997: Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Chủ tịch Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa IX

- 6/1996: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 10/1997 - 7/2002: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch Quốc hội; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ (đến 1/1998)

- 4/2001: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 7/2002 - 5/2006: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Đại biểu Quốc hội; Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng Chủ tịch Hội nghị phụ nữ thượng đỉnh toàn cầu lần thứ 14, 16

- 6/2006-7/2007: Phó Chủ tịch nước, Đại biểu Quốc hội; Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng Chủ tịch Hội nghị phụ nữ thượng đỉnh toàn cầu lần thứ 17

- 8/2007-12/2007: Cố vấn đặc biệt Hội nghị phụ nữ thượng đỉnh toàn cầu lần thứ 18 tại Việt Nam

- 12/2007: Nghỉ hưu.