Trương Phi Hùng

Trương Phi Hùng

Ngày sinh: 16/6/1977

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 4/8/2008

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Luật kinh tế

Chức vụ:
- Phó Chánh thanh tra Sở Y tế tỉnh Long An
- Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Long An
- Tỷ lệ trúng cử: 64,62%