Trương Quốc Huy

Trương Quốc Huy

Ngày sinh: 19/6/1970

Giới tính: Nam

Quê quán: thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 3/6/1997

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cử nhân Kinh tế lao động

Chức vụ:
- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam
- Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Hà Nam
- Tỷ lệ trúng cử: 96,04%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1994 - 1/2011: Chuyên viên quản lý cán bộ và lao động tiền lương-Ban Quản lý Dự án xi măng Bút Sơn (sau là Công ty xi măng Bút Sơn); Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (từ 5/2001); Trưởng phòng Tổ chức Lao động (từ 1/2008)

- 1/2011 - 10/2013: Phó Giám đốc (từ 7/2011 là Phó Tổng Giám đốc), Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên Hội đồng thành viên-Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên xi măng Tam Điệp-tỉnh Ninh Bình

- 11/2013 - 12/2014: Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Xi măng Vicem Hoàng Mai tỉnh Nghệ An; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam nhiệm kỳ 2010-2015

- 12/2014 - 9/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn

- 9/2015 - 12/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2015-2020; Đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016-2021; Ủy viên Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Hà Nam (từ 5/2016), Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn

- 12/2016 - 10/2019: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2015-2020; Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam

- 11/2019 - 12/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam

- 12/2019 - 1/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Duy Tiên

- 1/2020 - 9/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Duy Tiên, Bí thư Đảng bộ Quân sự thị xã Duy Tiên

- 9/2020 - nay: Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam (từ 10/2020)

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam.