Trương Thị Bích Hạnh

Trương Thị Bích Hạnh

Ngày sinh: 28/10/1975

Giới tính: Nữ

Quê quán: Phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 27/10/2006

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Hành chính

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương
- Ủy viên Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bình Dương
- Tỷ lệ trúng cử: 58,97%