Trương Thị Mai

Trương Thị Mai

Ngày sinh: 23/1/1958

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 11/10/1985

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Sử, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII (đến 16/5/2024)
- Thường trực Ban Bí thư khóa XIII (đến 16/5/2024)
- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII (đến 16/5/2024)
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII, XIII (đến 16/5/2024)
- Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương (4/2021 - 5/2024)
- Trưởng Ban Dân vận Trung ương: Khóa XII
- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Khóa XII, XIII
- Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội: Khóa XII, XIII
- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Khoá VIII, IX
- Đại biểu Quốc hội: Khóa X, XI, XII, XIII, XIV, XV (đến 16/5/2024)

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Lâm Đồng
- Tỷ lệ trúng cử: 79,93%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Hòa Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 92,09%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1975-1976: Phụ trách thiếu nhi ở địa phương (Đà Lạt, Lâm Đồng)

- 1977-1978: Học trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt

- 1978-1980: Giáo viên Trường thực hành, Cao đẳng sư phạm Đà Lạt, Ủy viên Thường vụ Đoàn trường Cao Đẳng Sư phạm Đà Lạt

- 1980-1985: Cán bộ tỉnh đoàn Lâm Đồng

- 1985-1987: Hiệu phó Trường đoàn, Phó Ban thiếu nhi rồi Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên huấn tỉnh đoàn Lâm Đồng

- 1987-1989: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Lâm Đồng, Đảng ủy viên Đảng ủy dân chính Đảng tỉnh Lâm Đồng

- 1989-1991: Học cao cấp chính trị tại Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

- 1991-1993: Bí thư  Tỉnh đoàn Lâm Đồng; Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Lâm Đồng

- 1993-1994: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Mặt trận Trung ương Đoàn; Phó Tổng thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

- 1994-1997: Bí thư Trung ương Đoàn khóa VI, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đảng ủy viên Đảng ủy cơ quan Trung ương Đoàn; Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá IV; Đại biểu Quốc hội, thành viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa X

- 1998-2002: Bí thư Trung ương Đoàn rồi Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khóa VII, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Đoàn phía Nam; Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá V

- 5/2001 - 4/2007: Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XI. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng (4/2006)

- 5/2007 - 5/2011: Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội, Chủ tịch Nhóm nữ Đại biểu Quốc hội khóa XII. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1/2021)

- 5/2011 - 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội, Chủ tịch Nhóm nữ Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị (1/2016)

- 2/2016 - 4/2021: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Chủ tịch Hội đồng công tác quần chúng, Trưởng Ban Chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá VIII, IX; Đại biểu Quốc hội khoá XIV (7/2016). Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị (1/2021)

- 4/2021 - 3/2023: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống  tham nhũng, tiêu cực (11/2021); Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 39-KL/TW (9/2022); Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021)

- 6/3/2023 - 5/2024: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống  tham nhũng, tiêu cực (11/2021); Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 39-KL/TW (9/2022); Đại biểu Quốc hội khóa XV

- 16/5/2024 : Tại ngày làm việc thứ nhất Hội nghị lần thứ 9 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý cho thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và nghỉ công tác

- 16/5/2025 : Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV.