Trương Thị Ngọc Ánh

Trương Thị Ngọc Ánh

Ngày sinh: 10/10/1966

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 3/6/1988

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Chức vụ:
- Ủy viên Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Cần Thơ
- Tỷ lệ trúng cử: 68,36%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1985 - 7/1988: Nhân viên giáo vụ Trường Nghiệp vụ Tài chính Gia Lai-Kon Tum

- 7/1988 - 10/1997: Giáo viên Bí thư đoàn Trường trung học Kinh tế-Kỹ thuật Tổng hợp Gia Lai-Kon Tum

- 10/1997 - 12/2005: Phó Bí thư Tỉnh đoàn; Tỉnh ủy viên rồi Bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum

- 12/2005 - 9/2010: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum

- 9/2010 - 11/2010: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum

- 11/2010 - 3/2013: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum

- 3/2013 - 6/2019: Ủy viên Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- 6/2019 - nay: Ủy viên Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.