Trương Trọng Nghĩa

Trương Trọng Nghĩa

Ngày sinh: 28/2/1953

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 29/12/1989

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam
- Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh
- Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội: Khóa XIII, XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 67,89%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 58,09%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 4/1965 - 1/1982: Tham gia kháng chiến, công tác tại Báo Giải phóng thuộc Ban Tuyên huấn Trung ương Cục Miền Nam; từ tháng 5/1971, được cử ra miền Bắc học văn hóa; học đại học, tốt nghiệp Cử nhân Luật và thực tập tại Cộng hòa Dân chủ Đức

- 1/1982 - 7/1994: Công tác tại Trọng tài kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Ban Pháp chế HĐND Thành phố khóa IV

- 7/1994 - 10/2008: Được Thành ủy cử đi học Thạc sĩ Luật và thực tập tại Hoa Kỳ; Phó Giám đốc rồi Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Ban Kinh tế ngân sách HĐND Thành phố khóa VII (2004-2011)

- 10/2008 - nay: Phó Chủ tịch, Ủy viên Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam (2009-2014); Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam (2014 - nay); Phó Chủ nhiệm-Bí thư Đảng ủy Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh; Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Tư pháp Quốc hội khóa XIII và XIV

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.