Trương Xuân Cừ

Trương Xuân Cừ

Ngày sinh: 5/10/1960

Giới tính: Nam

Quê quán: thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Dân tộc: Tày

Ngày vào Đảng: 5/11/1986

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Giáo dục học, Cử nhân Sư phạm Toán

Chức vụ:
- Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 76,58%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1981 - 8/1985: Giáo viên Trường cấp III thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu

- 9/1985 - 9/1996: Cán bộ Phòng; Phó Trưởng phòng (từ 9/1986); Trưởng phòng Phổ thông (từ 9/1988), Sở Giáo dục tỉnh Lai Châu

- 10/1996 - 2/2003: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu

- 3/2003 - 12/2003: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu

- 1/2004 - 5/2006: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên

- 6/2006 - 12/2009: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên

- 1/2010 - 3/2010: Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Tây Bắc

- 4/2010 - 4/2013: Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Tây Bắc

- 5/2013 - 8/2013: Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc

- 9/2013 - 2/2016: Phó Trưởng ban phụ trách Ban Chỉ đạo Tây Bắc

- 3/2016 - 7/2018: Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc

- 8/2018 - 10/2020: Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam

- 12/2020 - nay: Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.