U Huấn

U Huấn

Ngày sinh: 22/1/1980

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

Dân tộc: Xơ Đăng

Ngày vào Đảng: 4/7/2006

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Tài chính-Tín dụng

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII (dự khuyết)
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum
- Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum
- Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Kon Tum
- Tỷ lệ trúng cử: 90,83%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/2002 - 1/2010: Chuyên viên Phòng Tổng hợp chiến lược, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum

- 2/2010 - 3/2010: Phó Trưởng Phòng Tổng hợp chiến lược, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum

- 4/2010 - 7/2010: Trưởng Phòng Văn thư-Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum

- 8/2010 - 10/2011: Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

- 11/2011 - 9/2015: Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum

- 10/2015 - 3/2020: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

- 4/2020 - nay: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII (từ 1/2021), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum.