Văn Thị Bạch Tuyết

Văn Thị Bạch Tuyết

Ngày sinh: 16/6/1976

Giới tính: Nữ

Quê quán: phường Hiệp Thành, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 31/3/1998

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sĩ Kinh tế-Chính trị
- Cử nhân Hành chính học, Cử nhân Sinh học

Chức vụ:
- Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
- Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục khóa XV
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 60,60%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 68,18%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/1996 - 5/2001: Công tác tại Huyện đoàn Hóc Môn và giữ các nhiệm vụ: Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn, Phó Bí thư Huyện đoàn, Bí thư Huyện đoàn. Bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 31/3/1998. Là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hóc Môn nhiệm kỳ 2000-2005; Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 1999-2004

- 5/2001 - 7/2007: Công tác tại Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và giữ các nhiệm vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố; Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2002-2007

- 7/2007 - 12/2007: Công tác tại Huyện ủy Hóc Môn, giữ nhiệm vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo

- 1/2008 - 11/2014: Công tác tại Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn và giữ các nhiệm vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phụ trách Văn hóa-Xã hội; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn. Là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015

- 11/2014 - 9/2016: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Du lịch. Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 9/2016: Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XIV

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục.