Vi Đức Thọ

Vi Đức Thọ

Ngày sinh: 22/11/1976

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

Dân tộc: Thái

Ngày vào Đảng: 2/6/2006

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý dự án xây dựng, Cử nhân Kinh tế xây dựng

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La
- Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Sơn La
- Tỷ lệ trúng cử: 83,56%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 4/2002 - 10/2014: Chuyên viên; Phó Chánh Văn phòng; Chánh Văn phòng Sở Xây dựng Sơn La (từ 19/9/2011 - 28/9/2012: Học Thạc sĩ tại Trường Đại học Portsmouth, Vương Quốc Anh; Phó Giám đốc Sở Xây dựng Sơn La

- 11/2014 - 4/2019: Phó Bí thư; Chủ tịch; Bí thư Huyện ủy huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

- 5/2019 - nay: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La; Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tố quốc Việt Nam tỉnh Sơn La (từ 7/5/2019); Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La (từ 26/8/2019)

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội.