Vi Văn Sơn

Vi Văn Sơn

Ngày sinh: 15/9/1973

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Thái

Ngày vào Đảng: 25/6/1996

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Ban Dân tộc, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Nghệ An
- Tỷ lệ trúng cử: 92,03%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1993 - 8/1998: Cán bộ Thanh tra huyện Con Cuông, Nghệ An; Chi ủy viên Chi bộ Thanh tra-Tư pháp; Phó Bí thư, Bí thư Chi đoàn Cơ quan Chính quyền huyện; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện

- 9/1998 - 6/2000: Thanh tra viên, Thanh tra huyện Con Cuông, Nghệ An; Đảng ủy viên Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện; Bí thư Chi bộ Thanh tra-Tư pháp; Bí thư Chi đoàn Cơ quan Chính quyền; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn, Tổ trưởng Tổ Công đoàn

- 6/2000 - 6/2003: Phó Chánh Thanh tra huyện, Đảng ủy viên Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện; Bí thư Chi bộ Thanh tra-Tư pháp; Bí thư Chi đoàn Cơ quan Chính quyền; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn, Tổ trưởng Tổ công đoàn

- 7/2003 - 12/2003: Chánh Văn phòng Huyện ủy Con Cuông

- 1/2004 - 8/2010: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII, XIV; Chánh Văn phòng Huyện ủy Con Cuông

- 8/2010 - 8/2015: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Con Cuông; Bí thư Chi bộ Cơ quan Huyện ủy; Bí thư Đảng bộ Cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện; Đại biểu HĐND huyện khóa XVIII; Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện (không chuyên trách)

- 8/2015 - 12/2020: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Con Cuông, Đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016; Đại biểu HĐND tỉnh và huyện nhiệm kỳ 2016-2021

- 12/2020 -  nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.