Võ Đình Tín

Võ Đình Tín

Ngày sinh: 3/10/1965

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 19/5/1985

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông
- Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông
- Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Đắk Nông
- Tỷ lệ trúng cử: 69,46%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương