Võ Kim Cự

Võ Kim Cự

Ngày sinh: 19/5/1957

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh Tĩnh Tĩnh,X Cẩm Lạc , H Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh,X Cẩm Lạc , H Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh,X Cẩm Lạc , H Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 30/9/1976

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Chức vụ:
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV (đến 5/2017)
- Ngày 15/5/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Hà Tĩnh
- Tỷ lệ trúng cử: 75%