Võ Mạnh Sơn

Võ Mạnh Sơn

Ngày sinh: 13/7/1971

Giới tính: Nam

Quê quán: phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 1/2/1997

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn:
- Tiến sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước
- Cử nhân Sư phạm Ngữ văn

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên
- Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
- Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa
- Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Thanh Hóa
- Tỷ lệ trúng cử: 90,60%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 6/1995 - 4/1997: Cán bộ Ban Tuyên huấn, Tỉnh đoàn Thanh Hóa

- 5/1997 - 7/1997: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn (1997-2002), Phó Trưởng Ban rồi Trưởng Ban Tuyên huấn, Tỉnh đoàn Thanh Hóa

- 8/1997 - 4/2002: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Mặt trận thanh niên, Tỉnh đoàn; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thanh Hóa

- 5/2002 - 9/2007: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thanh Hóa

- 10/2007 - 3/2013: Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

- 4/2013 - 4/2016: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

- 5/2016 - 7/2020: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Sầm Sơn (2015-2020); Chủ tịch HĐND thành phố Sầm Sơn khóa IX (2016-2021)

- 8/2020 - 10/2020: Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa

- 10/2020 - 11/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa

- 12/2020 - nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội.