Võ Thị Minh Sinh

Võ Thị Minh Sinh

Ngày sinh: 15/12/1970

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Thổ

Ngày vào Đảng: 22/12/1994

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Hạch toán-kế toán

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Nghệ An
- Tỷ lệ trúng cử: 89%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/1992 - 10/1995: Kế toán tổng hợp; Phó Bí thư Chi đoàn Thanh niên, Công ty Kinh doanh cà phê cao su Nghệ An

- 11/1995 - 12/1997: Trợ lý Giám đốc kiêm Kế toán; Bí thư Đoàn Thanh niên, Công ty Hữu Nghị Nghệ An

- 1/1998 - 11/1998: Học tiếng Đức tại Viện Goethe Hà Nội

- 12/1998 - 12/1999: Thực tập sinh chuyên ngành ngoại thương và kinh tế đối ngoại tại Cộng hòa Liên bang Đức; Bí thư Chi bộ Thực tập sinh Trường Đại học Duisberg thuộc Đảng ủy tại Cộng hòa Liên bang Đức

- 1/2000 - 7/2001: Chuyên viên Phòng Kế hoạch Miền núi

- 8/2001 - 9/2003: Kế toán trưởng dự án "Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng" - CBRIP

- 10/2003 - 4/2004: Phó Chánh Văn phòng Sở, kiêm Kế toán trưởng dự án CBRIP, Trưởng Ban Nữ công Sở

- 5/2004 - 9/2010: Phó Phòng, Kế toán trưởng dự án "Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng"

- 10/2010 - 8/2011: Đảng ủy viên; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn, Phó Ban Nữ công quần chúng Công đoàn viên chức Nghệ An; Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Công nghiệp và Dịch vụ

- 8/2011 - 10/2013: Đảng ủy viên nhiệm kỳ 2010-2015; Phó Chủ tịch Công đoàn Sở, Phó Ban Nữ công quần chúng Công đoàn viên chức Nghệ An; Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và tư vấn phát triển Nghệ An

- 10/2013 - 12/2013: Đảng ủy viên nhiệm kỳ 2010-2015; Chủ tịch Công đoàn Sở, Phó Ban Nữ công quần chúng Công đoàn viên chức Nghệ An; Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và tư vấn phát triển Nghệ An

- 12/2013 - 12/2014: Đảng ủy viên nhiệm kỳ 2010-2015; Chủ tịch Công đoàn Sở, Phó Ban Nữ công quần chúng Công đoàn viên chức Nghệ An; Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An

- 12/2014 - 8/2015: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp

- 8/2015 - 9/2015: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp

- 9/2015 - 10/2015: Bí thư Huyện ủy Huyện Quỳ Hợp

- 10/2015 - 5/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp

- 6/2016 - 12/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp, Đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An

- 12/2016 - 6/2019: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021

- 6/2019 - nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2019-2024, Đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV; Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021-2026 (2/12/2021).