Võ Thị Như Hoa

Võ Thị Như Hoa

Ngày sinh: 30/8/1967

Giới tính: Nữ

Quê quán: Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 24/4/1999

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng
- Phó chủ nhiệm Hội đồng Dân chủ - Pháp luật Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng
- Ủy viên Ban chấp hành Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Đà Nẵng
- Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Đà Nẵng
- Tỷ lệ trúng cử: 62,67%