Võ Văn Hội

Võ Văn Hội

Ngày sinh: 25/4/1971

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 19/8/1993

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre
- Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bến Tre
- Tỷ lệ trúng cử: 62,31%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 6/1990 - 6/1991: Chiến sĩ, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre

- 7/1991 - 8/1992: Chiến sĩ Văn thư bảo mật, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Giồng Trôm

- 9/1992 - 7/1993: Học viên đào tạo Trợ lý huyện tại Trường Quân sự Quân khu 9

- 8/1993 - 6/2002: Trợ lý Dân quân tự vệ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Giồng Trôm

- 7/2002 - 4/2004: Trợ lý Tác huấn, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Giồng Trôm

- 5/2004 - 8/2005: Trợ lý Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre

- 9/2005 - 7/2006: Học viên hoàn thiện sĩ quan cấp phân đội tại Trường Sĩ quan Lục Quân 2

- 8/2006 - 10/2006: Trợ lý Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre

- 11/2006 - 8/2008: Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 516, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre

- 9/2008 - 2/2010: Học viên đào tạo Chỉ huy Tham mưu cấp Trung, Sư đoàn tại Học viện Lục quân, Bộ Quốc phòng

- 3/2010 - 4/2011: Đảng ủy viên, Phó chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mỏ Cày Bắc

- 5/2011 - 9/2012: Đảng ủy viên, Trưởng Ban Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre

- 10/2012 - 9/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành

- 10/2014 - 6/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Phòng Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre

- 7/2015 - 2/2017: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre

- 3/2017 - 7/2017: Học viên đào tạo cao cấp ngắn hạn quân sự địa phương tại Học viện Quốc phòng

- 8/2017 - 5/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre

- 6/2020 - 7/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre

- 8/2020 - nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre

- 7/2021 - nay: Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội,  Đại biểu Quốc hội khóa XV.