Võ Văn Kim

Võ Văn Kim

Họ và tên: Võ Văn Kim (Vũ Trọng Kim)

Ngày sinh: 23/3/1953

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 7/5/1972

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cao cấp Thanh vận

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa VIII, IX, X, XI
- Luật sư
- Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam
- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội: Khóa XIV, XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa X, XI, XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Hải Dương
- Tỷ lệ trúng cử: 69,55%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Nam Định
- Tỷ lệ trúng cử: 76,50%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1964 - 3 /1970: Làm liên lạc, đội tuyên truyền giải phóng, cán bộ, du kích xã Bình Giang, Thăng Bình, Quảng Nam

- 4/1970 - 9 /1975: Thoát ly gia đình đi Thanh niên xung phong, làm cán bộ Khu Đoàn 5, làm kế toán, cán bộ xây dựng cơ sở

- 10/1975 -10/1986: Đi học trường Chính trị, nghiệp vụ công tác Thanh vận tại Hà Nội và Cộng hoà dân chủ Đức; là cán bộ Trung ương Đoàn phân công về công tác tại Tây Nguyên làm Văn phòng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Gia Lai-Kon Tum

- 11/1986 - 2/1993: Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai-Kon Tum; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên, Phó Chủ tịch Mặt trận tỉnh, Bí thư Huyện ủy Sa Thầy

- 3/1993 - 1/2008: Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn rồi Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; Phó ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Ủy viên Trung ương Đảng khoá VIII, IX, X

- 2/2008 - 10/2016: Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào; Ủy viên Trung ương Đảng khoá X và XI

- 11/2016 - 6/2021: Đại biểu Quốc hội khoá XIV; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam

- 7/2021: Luật sư, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.