Võ Văn Thưởng

Võ Văn Thưởng

Ngày sinh: 13/12/1970

Giới tính: Nam

Quê quán: xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 18/11/1993

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn, Cử nhân Triết học

Chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII
- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Thường trực Ban Bí thư: Khóa XIII
- Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Khóa XII
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Đồng Nai
- Tỷ lệ trúng cử: 68,41%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Đà Nẵng
- Tỷ lệ trúng cử: 83,04%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1992-1993: Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

- 1993-2004: Công tác tại Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, lần lượt trải qua các chức vụ: cán bộ Thành Đoàn; Phó Trưởng ban, Trưởng ban; Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh (từ 10/2003)

- 11/2004 - 10/2006: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Bí thư Quận ủy 12, Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng (4/2006)

- 10/2006 - 12/2010: Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn (từ 1/2007), Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XII

- 1/2011 - 4/2014: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (từ 8/2011)

- 4/2014 - 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

- 2/2016 - 1/2021: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; phụ trách Hội đồng Khoa học các Ban Đảng Trung ương và Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (từ 1/2019); Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016)

- 2/2021 - nay: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (3/2021)

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.