Võ Văn Thưởng

Võ Văn Thưởng

Ngày sinh: 13/12/1970

Giới tính: Nam

Quê quán: xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 18/11/1993

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn, Cử nhân Triết học

Chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII (đến 20/3/2024)
- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII (đến 3/2023)
- Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (đến 21/3/2024)
- Thường trực Ban Bí thư: Khóa XIII ( 2/2021 - 3/2023)
- Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Khóa XII
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII (đến 20/3/2024)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIV, XV (đến 21/3/2024)

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Đồng Nai
- Tỷ lệ trúng cử: 68,41%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Đà Nẵng
- Tỷ lệ trúng cử: 83,04%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1988-1992: Sinh viên Khoa Triết học, Đại học Tổng hợp, Phó Bí thư Đoàn Khoa, Bí thư Đoàn Khoa Triết học, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ

- 1992-1993: Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

- 1993-2004: Công tác tại Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, lần lượt trải qua các chức vụ: Cán bộ Thành Đoàn; Phó Trưởng Ban rồi Trưởng Ban; Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư rồi Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh (từ tháng 10/2003)

- 11/2004 - 10/2006: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Quận ủy 12

- 4/2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 10/2006: Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn (từ tháng 01/2007), Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Đại biểu Quốc hội Khóa XII

- 1/2011 - 4/2014: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (từ tháng 8/2011)

- 4/2014 - 1/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

- 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị; được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư

- 2/2016 - 1/2021: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; phụ trách công tác tư tưởng, văn hóa, khoa giáo và công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền; phụ trách công tác tuyên truyền về biển, đảo; Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; phụ trách Hội đồng Khoa học các Ban Đảng Trung ương và Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; Đại biểu Quốc hội Khóa XIV

- 1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị; được Bộ Chính trị phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư (2/2021-3/2023); Phó Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (2/2021-3/2023); Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV

- 2/3/2023: Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV, được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026

- 20/3/2024: Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí thôi giữ các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026

- 21/3/2024: Tại kỳ họp bất thường lần thứ 6 Quốc hội khóa XV, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV.