Vũ Đại Thắng

Vũ Đại Thắng

Ngày sinh: 4/10/1975

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 26/5/2005

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quan hệ quốc tế, Cử nhân Kinh tế Đối ngoại, Cử nhân Luật, Cử nhân Ngoại ngữ (tiếng Anh)

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII (dự khuyết), XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 91,99%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1997 - 3/2000: Chuyên viên, Nhóm Tổng hợp, Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 4/2000 - 3/2002: Học Thạc sĩ tại Đại học WASEDA, Tokyo, Nhật Bản

- 4/2002 - 9/1/2006 : Chuyên viên, Phòng Tổng hợp, Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 10/1/2006 - 5/1/2009: Chuyên viên, Vụ Thương mại và Dịch vụ (nay là Vụ Kinh tế dịch vụ), Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 6/1/2009 - 6/2011: Phó Vụ trưởng, Vụ Kinh tế dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 7/2011 - 2/3/2014: Vụ trưởng, Bí thư Chi bộ Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 3/3/2014 - 11/3/2018: Luân chuyển, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam (8/4/2014); Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (1/2016); Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam (8/2017)

- 12/3/2018 - 7/2020: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 8/2020 - 1/2021: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

- 1/2021 - nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình, Tổ trưởng Tổ Đảng.