Vũ Đình Cự

Vũ Đình Cự

Ngày sinh: 15/2/1936

Ngày mất: 7/9/2001

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Vật lý

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa VII, VIII
- Phó Chủ tịch Quốc hội: Khóa X
- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội: Khóa IX, X
- Đại biểu Quốc hội: Khóa VII, VIII, IX, X

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1956-1961: Cán bộ giảng dạy trường Đại học Bách Khoa, Hà Nội

- 1961-1964: Là nghiên cứu sinh Vật lý tại trường Đại học Lomonosov (Liên Xô), Bí thư Chi đoàn thanh niên

- 1964-1967: Bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ và Tiến sĩ Vật lý tại Liên Xô

- 1967 - 1991 : Đồng chí đã đảm nhiệm các chức vụ: Chủ nhiệm bộ môn vật lý chất rắn trường Đại học Bách Khoa Hà Nội; Tổ trưởng tổ nghiên cứu phá bom từ trường, thủy lôi Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp; Phó Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam; Viện trưởng Viện công nghệ Quốc gia; Ủy viên Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật của Quốc hội; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật của Quốc hội; Chủ nhiệm chương trình nghiên cứu điện tử của Nhà nước; Chủ tịch Hội đồng khoa học-kỹ thuật thành phố Hà Nội

- 1980: Đồng chí được phong Giáo sư

- 6/1991: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng.

- 9/1992: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Chủ nhiệm chương trình nghiên cứu điện tử- viễn thông của Nhà nước; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội; Phó Chủ tịch Hội Việt- Mỹ

- 1994: Phó Trưởng Ban Khoa giáo Trung ương

- 6/1996: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, đồng chí được bầu lại là Ủy viên Trung ương Đảng

- 9/1997: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X, đồng chí được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

- 7/9/2001: Đồng chí từ trần.