Vũ Hải Quân

Vũ Hải Quân

Ngày sinh: 1/8/1974

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Gia Minh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 25/4/2012

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ ngành Công nghệ thông tin

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 60,93%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1996  - 10/2001: Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

- 11/2001 - 12/2006: Nghiên cứu sinh tiến sĩ, Trường Đại học Trento, Italy; Nghiên cứu sau tiến sĩ, Trường Đại học Leuven, Vương quốc Bỉ (từ 2/2005)

- 9/2009 - nay: Trưởng phòng thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo, Trường Đại học Khoa học tự nhiên

- 12/2012  - 10/2017: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

- 10/2017 - 1/2021: Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

- 7/2020 - nay: Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030”

- 1/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

- 2/2021 - nay: Thành viên Ban Chỉ đạo về xây dựng đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.